Laukiama vipetų vada

Veislyne „Mafija Gracija“ lapkričio pradžioje laukiama pirmoji vipetų vada.

Daugiau informacijos:
http://www.mafijagracija.lt