Kurtų veisimo tvarkos aprašas

1. Jeigu Jūs ruošiatės sukergti savo kalytę, LKSK klube turite gauti kergimo sutarties blanką, kurį pasirašysite su patino savininku. Tam reikalinga patino kilmės dokumento kopija.

Kergimo sutartis bus išduota, kai į klubo sąskaitą bus pervestas 5,80 Eur mokestis (nurodant mokėjimo paskirtį ir kalytės bei patino dokumentinį vardą).

2. Per septynias dienas nuo šuniukų gimimo apie tai turite pranešti klubui: telefonu ar el. paštu (užpildant šią formą – pranešimas apie vadą (forma LKD) (info@kurtai.lt). Nurodyti šuniukų gimimo datą, skaičių ir lytį.

3. Maždaug po 4 savaičių šuniukų kilmės dokumentų užsakymui veisėjas klubui pateikia šiuos duomenis:
• visų kalytės ir patinėlio parodose gautų įvertinimų ir titulų kopijas, čempionų sertifikatų kopijas, užpildo šunų pasiekimų lenteles.
Pastaba. Kilmės liudijimo kaina skaičiuojama gavus užsakymą, vėliau neperskaičiuojama;
• visus kalei ir patinui atliktų sveikatos tyrimų dokumentus (pvz. akių tyrimas). Klubas rekomenduoja atlikti sveikatos tyrimus, nepaisant to, jog jie ir nėra privalomi;
• užpildytą formą kilmės dokumentu užsakymas su šuniukų vardais, kurie turi prasidėti viena raide;
• abiejų šalių pasirašytą kergimo sutartį;
• jeigu šuniukai bus eksportuojami iš Lietuvos, reikalinga nurodyti būsimų savininkų pavardę bei adresą;
• jeigu norite registruoti veislyną, kartu pateikti užpildytą veislyno registravimo formą veislyno pavadinimo užsakymas (forma LKD), kurioje būtina prioriteto tvarka įrašyti kelis pageidaujamus pavadinimus. Kaina 55 Eur (pervesti į klubo sąskaitą, nurodant mokėjimo paskirtį ir kalytės vardą);

4. LKSK LKD paruoštas čipavimo pažymas persiunčia veisėjui. Turėdamas šias pažymas veisėjas pas veterinarą čipuoja mažylius (vada turi būti sužymėta nuo 6 savaičių iki 3 mėnesių amžiaus. Jeigu šuniukai laiku nesužymimi, kilmės dokumentai yra grąžinami LKD.). Po čipavimo, pažymas su užklijuotais čipų numeriukais veisėjas nuskanuoja bei atsiunčia klubui. Po čipavimo klubo atstovas atvyksta apžiūrėti vados, atiduoda kilmės dokumentus.

5. Realizavęs šuniukus, per 10 dienų nuo perdavimo datos, veisėjas privalo klubui pateikti šuniukų perdavimą naujam šeimininkui patvirtinančių dokumentų kopijas. Forma perdavimo patvirtinimas (forma LKD)

6. Remiantis nauja LKSK tvarka veisėjams, nuo 2012 m. birželio mėn. 23 d. prašome po šuniukų realizavimo užpildyti šią formą duomenys apie vadą (forma LKD) ir išsiųsti ją klubui el. paštu.

Prašome veisėjus laikytis klubo tvarkos ir neraginamiems pateikti reikalingus dokumentus.

Dokumentai:
LKD šunų veisimo nuostatai;
LKD šunų veisimo nuostatų priedai;
LKD šunų veisimo rekomendacijos.

Įvairūs atnaujinti dokumentai ir blankai: http://www.kinologija.lt/?page_id=640&lan=ltu.

Iškilus neaiškumams, prašome kreiptis tel. 8 611 38 735 arba rašyti el.paštu info@kurtai.lt.

LKD šunų veislyno statuso taisyklės

Visą informaciją rasite Lietuvos kinologų draugijos svetainėje:
http://www.kinologija.lt/?p=18485&lan=ltu

Papildomos rekomendacijos veisimui LKSK nariams

Būsimajam veisėjui rekomenduojama išklausyti šuns genetikos, fiziologijos ir eksterjero vertinimo seminarus, kuriuos periodiškai rengia Lietuvos kinologų draugija, veterinarijos gydytojai ir kt. Su prašymu išduoti kergimo sutartį pateikti seminarų diplomų ar pažymėjimų kopijas.

Papildomos rekomendacijos veisėjams priimtos siekiant išlaikyti veislės grynumą, gerinti sveikatą, eksterjerą, didinti veisėjų atsakingumą.

Klubo narys prieš veisdamas privalo susipažinti su LKD ir LKSK veisimo nuostatų reikalavimais bei rekomendacijomis.

1. Kalę / patiną galima veisti, jeigu sertifikatinėse, specializuotose arba tarptautinėse parodose du skirtingi teisėjai įvertino: patiną ne mažiau kaip „puikiai”, kalę ne mažiau kaip „labai gerai“. Galioja įvertinimai gauti jaunimo, pereinamoje, atviroj, darbinėj ir čempionų klasėse. Vienas iš įvertinimų turi būti gautas specializuotoje arba tarptautinėje parodoje.

2. Tarp kergimų kalė bent kartą turi sudalyvauti sertifikatinėje, tarptautinėje arba specializuotoje parodoje ir gauti teisėjo įvertinimą ne mažiau kaip „labai gerai“.

3. Visi kergiami patinai, kiekvienais kalendoriniais metais bent vieną kartą sertifikatinėse, tarptautinėse arba specializuotose parodose turi būti įvertinti ne mažiau kaip „puikiai”. Nuo paskutinio įvertinimo turi būti praėję ne daugiau kaip vieneri metai.

4. Nesant galimybės tarp kergimų kalei bent vieną kartą sudalyvauti sertifikatinėje, tarptautinėje arba specializuotoje parodoje, kalės savininkas privalo kreiptis į klubą dėl ketinamos veisti kalės apžiūros arba pateikti klubui veterinarijos gydytojo išduotą pažymą apie kalės sveikatą bei tinkamumą veisti.

Rekomenduojama prieš veisiant kalei/patinui atlikti šiuos sveikatos tyrimus:

1. Bakteriologinį makšties tyrimą (kalei)
2. Akių tyrimą (daromas kartą gyvenime ir kalei, ir patinui)

Rekomenduojama šių tyrimų rezultatus pateikti klubui.

Kai šuniukams yra ne mažiau, kaip 4 savaitės, klubui veisėjas turi pateikti šuniukų vardų sąrašą. Vardai turi prasidėti ta pačia raide ir kartu su veislyno pavadinimu sudaryti ne daugiau kaip 40 spaudos ženklų.

Nuo 1,5 mėnesio iki 3 mėnesių amžiaus šuniukus galima mikročipuoti įvedant į kaklo poodinį audinį mikrokapsulę su individualiu kodu, kuris nuskaitomas specialiu skaneriu. Žymėjimo metu šuniukai turi būti:

1. Mažiausiai du kartus dehelmintizuoti.
2. Paskiepyti pagal amžių.
3. Sveiki, švarūs ir judrūs, nukirptais nagais.
4. Turėti visus kandžius ( 6 apatiniame ir 6 viršutiniame žandikaulyje ) ir 4 iltis. Nebrokuojama, jei kandžių yra daugiau. Sąkandis žirklinis.
5. Jei šuniukas turi išvaržą (dažniausiai bambutės), ji turi būti išoperuota iki žymėjimo ir dokumentų išdavimo. Apie tai veisėjas turi informuoti klubą. Kitais atvejais, pirkėjas turi būti informuotas apie esamą problemą bei tai turi būti raštu įrašyta pirkimo–pardavimo sutartyje.
6. Jei šuniukas turi pridėtinius (rudimentinius) pirštus ant užpakalinių galūnių, jie turi būti išoperuoti iki žymėjimo ir dokumentų išdavimo. Apie tai veisėjas turi informuoti klubą.
7. Jei šuniukui yra diagnozuotas trečiojo voko liaukutės išsivertimas bei veterinarijos gydytojo rekomendacija atlikti chirurginę operaciją, ji turi būti atlikta iki žymėjimo ir dokumentų išdavimo. Apie tai veisėjas turi informuoti klubą.

VEISLIŲ SKIRSTYMAS PAGAL MINIMALŲ VEISIMO AMŽIŲ

Minimalus veisimo amžius

Veislė Šuo Kalė
Levretės, vipetai 9 mėn. 18 mėn.
Kitos veislės 18 mėn. 24 mėn.

Kalės gali būti veisiamos iki 8 metų, šunims maksimalus veisimo amžius neribojamas.

SVEIKATOS TYRIMAI VEISIMUI

Afganų kurtas
Ragenos distrofija, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)* Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu
Paveldima katarakta, N. opticus hipoplazija Negalima veisti
Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)* Turi būti registruojami
Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)* Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Geografinė tinklainės displazija (RD)* Negalima veisti
Totalinė tinklainės displazija (RD)* Rekomenduojama neveisti tėvų
Greihaundas
Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)* Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
Lęšiuko išnirimas, Paveldima katarakta Negalima veisti
Tinklainės degeneracija Negalima veisti. Reikalingas pakartotinas tyrimas po 6 mėn.
Paviršinis lėtinis keratitas (Pannus)* Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu

*angliška ligos pavadinimo santrumpa