Veisimo dokumentų užsakymas ir įkainiai

LKSK mokesčiai (galioja nuo 2022.02.01)

Mokesčio Pavadinimas

Mokesčio dydis, €

Kilmės liudijimo bazinė kaina* 45
Kilmės liudijimo minimali kaina* 25
Eksportinis kilmės liudijimas** 60
Kilmės liudijimo perdarymas ( dėl klubo ar veisėjo klaidos) 40
Kilmės liudijimo, eksportinio kilmės liudijimo dublikatas 55
Kilmės liudijimo perdarymas keičiant veislę 45
Kilmės liudijimo įregistravimas LŠVK (tarpininkaujant klubui)*** 25
Kilmės liudijimo įregistravimas LŠVK (klubui netarpininkaujant)*** 40
Kilmės liudijimo avansinio įregistravimas LŠVK (tarpininkaujant klubui)*** 25
Kilmės liudijimo avansinis įregistravimas LŠVK (klubui netarpininkaujant)*** 40
Kilmės liudijimo išregistravimas iš LŠVK 25
Veislyno pavadinimo registravimas FCI 85
Darbinis sertifikatas, veislės keitimo sertifikatas, sertifikavimo perdarymas 25
Sertifikatų, pažymėjimų perdarymas 25
Skubus kilmės liudijimo užsakymas raštišku klubo prašymu ( per 2 dienas) Dviguba kaina
Eksportinis kilmės liudijimas, kilmės liudijimo įregistravimas LŠVK, kilmės liudijimo avansinis įregistravimas LŠVK, kilmės liudijimo perdarymas keičiant veislę, darbinis sertifikatas, veislės keitimo sertifikatas, čempionų sertifikatai, visų dokumentų dublikatai skubos tvarka (per 1 darbo dieną) Dviguba kaina
Veislės apžiūra veisimui

(Visam laikui)

100 (vienas aprašymas)

200 (du aprašymai)

Veislės apžiūra veisimui su veterinaro pažyma (visam laikui) 50 (vienas aprašymas)

100 (du aprašymai)

Socializacijos testas 30
Siuntimo išlaidos Lietuvoje 5
Siuntimo išlaidos į užsienį 10
Išskaičiuojama tinka suma grąžinant mokesčius už paslaugas 10

*Ženklinimo pažymos išsiunčiamos klubui per 15 darbo dienų, gavus klubo užsakymą ir visus reikiamus dokumentus. Kilmės dokumentai atspausdinami per 5 darbo dienas nuo užpildytų ženklinimo pažymų ir ataskaitos pateikimo LKD datos.
**Padaromas per 5 darbo dienas nuo tvarkingo užsakymo gavimo
*** Įregistruojamas per 5 darbo dienas

DAUGIAU APIE VEISIMĄ