TOP Kurtas 2015: rezultatai

TOP rezultatai jau yra! Geriausiai 2015 metais parodose pasirodė vipetas Kotton Sateen Dominija (sav. A. Šimonėlytė-Pšibilskienė). Sveikinimai visiems dalyviams!
O visus rezultatus rasite žemiau:


TOP 2015

TOP 2015

Vieta Veislė Šuns vardas Savininkas Taškai
1 Vipetas Kotton Sateen Dominija Asta Šimonėlytė-Pšibilskienė 1888
2 Vipetas Shores In Flames At Stabmeldys Ramunė Eugenija Tovstucha 1427
3 Saliukis Crowned Head Il Bahara Vaiva Jūratė Veličkaitė 1141
4 Vipetas Mariela’s Cloudberry Dominija Asta Šimonėlytė-Pšibilskienė ir Diana Gosteva 731
5 Vipetas Mano Šansonetė Nothing Is Impossible Jūratė Grigalaitytė ir Rima Trepenaitienė 697
6 Ispanų kurtas Magic Blues Booker T Sitora Šlauterytė 693
7 Levretė Flamant Rose Kopos Namai Inga Baranauskienė 595
8 Vipetas Nicolette Out Of Love Dominija Aušra Miežytė-Bartosevičienė ir Asta Šimonėlytė-Pšibilskienė 572
9 Saliukis Aminah Aliuzija Vaida Dukauskienė 563
10 Afganų kurtas Patetika Beros Power Of Mind-G-Vendi Alicija Viduto-Sližauskienė ir Gintarė Grajauskaitė 474
11 Levretė Nazario Azzuro Iš Novelės Renata Vilkė 455
12 Vipetas Absoliuti Idilė Diamond Of My Belief Ramunė Balčiūnienė ir Olga Ryseva 447
13 Vipetas Bicolour Tourmaline Dominija Asta Šimonėlytė-Pšibilskienė ir Olga Aleksejeva 428
14 Vipetas Sun Always Shines At Stabmeldys Ramona Valiūtė 377
15 Faraonų šuo Applause To Me Carpe Viam Vilius Lincevičius 370
16 Levretė Beauty Of Sicilia Barbaris Tatjana Visnap 342
17 Levretė Kasanova Eolo Arfa Agnė Sasnauskaitė 330
18 Levretė Berenice Mielas Kupidonas Aleksandra Minajeva 323
19 Vipetas Absoliuti Idilė Fantasy Jolanta Pyragienė ir Ramunė Balčiūnienė 288
20 Vipetas Jellied Sweets Dominija Asta Šimonėlytė-Pšibilskienė ir Diana Gosteva 278
21 Vipetas Felicity Tarytum Vėjai Toma Simonaitytė 200
22 Vipetas Melinda’s Wildberry Dominija Tomas Tamošuitis 193
23 Vipetas Tylko Ty Kurkuma Toma Simonaitytė 141
24 Vipetas Lorinda Laurel Dominija Asta Šimonėlytė-Pšibilskienė 138
25 Vipetas Martha’s Tayberry Dominija Sonata Norkuvienė 110
26 Vipetas Narcissus Out Of Love Dominija Artūras Vingrys 98
27 Vipetas Nereyda Out Of Love Dominija Viktorija Mateikaitė 97
28 Tazy Kronverskaya Agacha Laima Eidukienė ir Airida Bereišienė 64
29 Vipetas Octave Deluxe Dominija Aida Tauraitė ir Asta Šimonėlytė-Pšibilskienė 49
30 Vipetas Absoliuti Idilė Fortuna Ramunė Balčiūnienė 33
31 Vipetas Absoliuti Idilė Engel Spiritual Ramunė Balčiūnienė 27
32 Vipetas First Frost Nemuno Delta Sitora Šlauterytė 23
33 Vipetas Glaucium Persicum Dominija Ramunė Balčiūnienė ir Jurgita Tamulienė 8
34 Vipetas Absoliuti Idilė Geisha Ramunė Balčiūnienė 2

Vipetai

TOP Vipetai 2015

Vieta Šuns vardas Savininkas Taškai
1 Kotton Sateen Dominija Asta Šimonėlytė-Pšibilskienė 1888
2 Shores In Flames At Stabmeldys Ramunė Eugenija Tovstucha 1427
3 Mariela’s Cloudberry Dominija Asta Šimonėlytė-Pšibilskienė ir Diana Gosteva 731
4 Mano Šansonetė Nothing Is Impossible Jūratė Grigalaitytė ir Rima Trepenaitienė 697
5 Nicolette Out Of Love Dominija Aušra Miežytė-Bartosevičienė ir Asta Šimonėlytė-Pšibilskienė 572
6 Absoliuti Idilė Diamond Of My Belief Ramunė Balčiūnienė ir Olga Ryseva 447
7 Bicolour Tourmaline Dominija Asta Šimonėlytė-Pšibilskienė ir Olga Aleksejeva 428
8 Sun Always Shines At Stabmeldys Ramona Valiūtė 377
9 Absoliuti Idilė Fantasy Jolanta Pyragienė ir Ramunė Balčiūnienė 288
10 Jellied Sweets Dominija Asta Šimonėlytė-Pšibilskienė ir Diana Gosteva 278
11 Felicity Tarytum Vėjai Toma Simonaitytė 200
12 Melinda’s Wildberry Dominija Tomas Tamošuitis 193
13 Tylko Ty Kurkuma Toma Simonaitytė 141
14 Lorinda Laurel Dominija Asta Šimonėlytė-Pšibilskienė 138
15 Martha’s Tayberry Dominija Sonata Norkuvienė 110
16 Narcissus Out Of Love Dominija Artūras Vingrys 98
17 Nereyda Out Of Love Dominija Viktorija Mateikaitė 97
18 Octave Deluxe Dominija Aida Tauraitė ir Asta Šimonėlytė 49
19 Absoliuti Idilė Fortuna Ramunė Balčiūnienė 33
20 Absoliuti Idilė Engel Spiritual Ramunė Balčiūnienė 27
21 First Frost Nemuno Delta Sitora Šlauterytė 23
22 Glaucium Persicum Dominija Ramunė Balčiūnienė ir Jurgita Tamulienė 8
23 Absoliuti Idilė Geisha Ramunė Balčiūnienė 2

Patinai:

Vieta Šuns vardas Savininkas Taškai
1 Kotton Sateen Dominija Asta Šimonėlytė-Pšibilskienė 1888
2 Mano Šansonetė Nothing Is Impossible Jūratė Grigalaitytė ir Rima Trepenaitienė 697
3 Absoliuti Idilė Diamond Of My Belief Ramunė Balčiūnienė ir Olga Ryseva 447
4 Sun Always Shines At Stabmeldys Ramona Valiūtė 377
5 Narcissus Out Of Love Dominija Artūras Vingrys 98
6 Absoliuti Idilė Engel Spiritual Ramunė Balčiūnienė 27
7 First Frost Nemuno Delta Sitora Šlauterytė 23
8 Glaucium Persicum Dominija Ramunė Balčiūnienė ir Jurgita Tamulienė 8

Kalės:

Vieta Šuns vardas Savininkas Taškai
1 Shores In Flames At Stabmeldys Ramunė Eugenija Tovstucha 1427
2 Mariela’s Cloudberry Dominija Asta Šimonėlytė-Pšibilskienė ir Diana Gosteva 731
3 Nicolette Out Of Love Dominija Aušra Miežytė-Bartosevičienė ir Asta Šimonėlytė-Pšibilskienė 572
4 Bicolour Tourmaline Dominija Asta Šimonėlytė-Pšibilskienė ir Olga Aleksejeva 428
5 Absoliuti Idilė Fantasy Jolanta Pyragienė ir Ramunė Balčiūnienė 288
6 Jellied Sweets Dominija Asta Šimonėlytė-Pšibilskienė ir Diana Gosteva 278
7 Felicity Tarytum Vėjai Toma Simonaitytė 200
8 Melinda’s Wildberry Dominija Tomas Tamošuitis 193
9 Tylko Ty Kurkuma Toma Simonaitytė 141
10 Lorinda Laurel Dominija Asta Šimonėlytė-Pšibilskienė 138
11 Martha’s Tayberry Dominija Sonata Norkuvienė 110
12 Nereyda Out Of Love Dominija Viktorija Mateikaitė 97
13 Octave Deluxe Dominija Aida Tauraitė ir Asta Šimonėlytė 49
14 Absoliuti Idilė Fortuna Ramunė Balčiūnienė 33
15 Absoliuti Idilė Geisha Ramunė Balčiūnienė 2

Saliukiai

TOP Saliukiai 2015

Vieta Šuns vardas Savininkas Taškai
1 Crowned Head Il Bahara Vaiva Jūratė Veličkaitė 1141
2 Aminah Aliuzija Vaida Dukauskienė 563

Patinai:

Vieta Šuns vardas Savininkas Taškai
1 Crowned Head Il Bahara Vaiva Jūratė Veličkaitė 1141

Kalės:

Vieta Šuns vardas Savininkas Taškai
1 Aminah Aliuzija Vaida Dukauskienė 563

Ispanų kurtai

TOP Ispanų kurtai 2015, patinai

Vieta Šuns vardas Savininkas Taškai
1 Magic Blues Booker T Sitora Šlauterytė 693

Levretės

TOP Levretės 2015

Vieta Šuns vardas Savininkas Taškai
1 Flamant Rose Kopos Namai Inga Baranauskienė 595
2 Nazario Azzuro Iš Novelės Renata Vilkė 455
3 Beauty Of Sicilia Barbaris Tatjana Visnap 342
4 Kasanova Eolo Arfa Agnė Sasnauskaitė 330
5 Berenice Mielas Kupidonas Aleksandra Minajeva 323

Patinai:

Vieta Šuns vardas Savininkas Taškai
1 Nazario Azzuro Iš Novelės Renata Vilkė 455
2 Beauty Of Sicilia Barbaris Tatjana Visnap 342
3 Kasanova Eolo Arfa Agnė Sasnauskaitė 330

Kalės:

Vieta Šuns vardas Savininkas Taškai
1 Flamant Rose Kopos Namai Inga Baranauskienė 595
2 Berenice Mielas Kupidonas Aleksandra Minajeva 323

Afganų kurtai

TOP Afganų kurtai 2015, patinai

Vieta Šuns vardas Savininkas Taškai
1 Patetika Beros Power Of Mind-G-Vendi Alicija Viduto-Sližauskienė ir Gintarė Grajauskaitė 474

Faraonų šunys

TOP Faraonų šunys 2015, patinai

Vieta Šuns vardas Savininkas Taškai
1 Applause To Me Carpe Viam Vilius Lincevičius 370

Tazai

TOP Tazai 2015, kalės

Vieta Šuns vardas Savininkas Taškai
1 Kronverskaya Agacha Laima Eidukienė ir Airida Bereišienė 64