Dėl naujos gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo tvarkos

Nuo 2016 m. pradžios įsigaliojus naujiems Lietuvos Respublikos Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pakeitimams ir atsiradus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-959 patvirtintoms Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklėms, LSGVGA atkreipia savo narių, ženklintojų, ir kitų veterinarijos gydytojų dėmesį į žemiau pateiktą informaciją:

1. Gyvūno registracija yra gyvūno savininko pareiga ir atliekama jo prašymu, tačiau mūsų manymu, veterinarijos gydytojas būtinai privalo informuoti gyvūno savininką apie galiojančių teisės aktų reikalavimą registruoti gyvūną valstybiniame Gyvūnų augintinių registre.

2. LSGVGA registras www.regivet.lt (REGIVET) ir valstybinis Gyvūnų augintinių registras yra du skirtingi registrai, kurie tarpusavyje niekaip nėra susiję. Visi aukščiau minėto Įstatymo ir kitų valstybinės teisės aktų reikalavimai kalba tik apie gyvūno registravimą valstybiniame Gyvūnų augintinių registre.

3. Kol kas valstybinis Gyvūnų augintinių registras nėra Europos registro Europetnet narys ir tai yra viena iš priežaščių, kodėl rekomenduojame paženklintus gyvūnus registruoti ir į valstybinį registrą, ir į REGIVET, kuris susietas su Europetnetu.

4. Gyvūnų ženklinimas ir registracija yra dvi atskiros paslaugos. Paženklinti gyvūną gali tik privatus veterinarijos gydytojas. Registruoti gyvūną valstybiniame Gyvūnų augintinių registre gali tiek privatus veterinarijos gydytojas, tiek ir teritoriniai VMVT skyriai, kurie registracijos paslaugą atlieka nemokamai.

5. Veterinarijos paslaugų teikėjas pats nustato paslaugų kainas. Primename, kad bet koks susitarimas dėl kainos yra konkurencijos įstatymo pažeidimas. Vartotojų interesais VMVT apskaičiavo, jog vieno gyvūno ženklinimas turėtų kainuoti iki 15 eurų, bet tai yra rekomendacinio pobūdžio apskaičiavimas. Ar imti pinigus už tolimesnę gyvūno registraciją ir kiek imti, yra kiekvieno konkretaus veterinarijos paslaugų teikėjo reikalas. Tačiau turime geranoriškai atsižvelgti į VMVT prašymą, stengiantis atlikti ir ženklinimo, ir registracijos procedūrą kartu, tokiu būdu palengvinant darbą teritorinių VMVT darbuotojams.

6. LSGVGA nuomone, kiekvieno gyvūno, paženklinto po 2016 m. sausio 1 d. savininkui būtina užpildyti ir išduoti (tiems klientams, kurie nenori gyvūno registraciją valstybiniame Gyvūnų augintinių registre atlikti pas privatų vet.gydytoją), 2 veterinarijos gydytojo pasirašytus Prašymo dėl gyvūno augintinio ženklinimo ir registravimo egzempliorius, vieną tokio prašymo egzempliorių pasiliekant pas save klinikoje. Taip pat yra būtina informuoti gyvūno savininką apie teisės aktų reikalavimą per 7 dienas paženklintą gyvūną įregistruoti valstybiniame Gyvūnų augintinių registre.

7. Gyvūnai, gimę po 2016 m. sausio 1 d., privalo būti paženklinti ir registruoti valstybiniame Gyvūnų augintinių registre per 4 mėnesius nuo gimimo, bet ne vėliau nei jie bus perduodami kitam savininkui. Iki 2016 m. sausio 1 d. gimę ir iki šios datos paženklinti arba nepaženklinti gyvūnai privalo būti įtraukti į minėtą registrą iki 2017 m. balandžio 1 d.

8. Norime priminti, kad suvedant duomenis į REGIVET registrą, Jūs palaikote LSGVGA veiklą, nes šios pajamos yra panaudojamos veterinarijos gydytojų tęstinio mokymo renginiams organizuoti.

9. Papildomą informaciją apie valstybinį Gyvūnų augintinių registrą galima gauti jį administruojančiame VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre tel. . +370 5 266 0620 arba elektroniniu paštu pagalba@vic.lt .

Šios rekomendacijos paruoštos pagal:

1. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pakeitimus.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-959 patvirtintas „Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklės“
a) VMVT pageidavimus.

b) Gyvūnų gerovės interesus.

c) Geros veterinarijos praktikos principus.

Apie REGIVET.LT

Elektroninė identifikavimo sistema – tai identifikavimo būdas, panaudojant signalą perduodamą tarp atsakiklio ir skaitytuvo. Šis metodas gali būti naudojamas bet kokio daikto atpažinimui, priklausomai nuo to, kur yra įdėtas atsakiklis, t.y. į automobilį, konteinerį, gyvūną ir pan. Priklausomai nuo paskirties yra įvairių šių prietaisų sistemų. Atsakikliai gali būti aktyvaus veikimo (kai reikia gauti signalą per didesnį atstumą, pvz. laukiniai gyvūnai iš malūnsparnio) ir pasyvaus veikimo.

Susisiekite

Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacija

Veiverių g. 176A,
46415 Kaunas
El.paštas: info@regivet.lt

Parašykite komentarą